Monthly Archive:: Tháng Tám 2020

Quan hệ bằng miệng: lợi hay hại?

Trong sinh hoạt vợ chồng, việc “yêu” qua đường miệng có thể làm chuyện ân ái lành mạnh và thú vị hơn. Tuy nhiên, có những vấn đề tiềm ẩn mà có thể gái gọi tân bình chưa biết. Ba điều sau …