Monthly Archive:: Tháng Chín 2020

Lạc lõng trong gia đình chồng

Lạc lõng trong gia đình chồng

Chồng trước đây làm cơ quan nhà nước, giờ mở công ty rồi lại gặp dịch bệnh nên còn rất khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do tôi chi trả. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, …
Nỗi đau của người hiếm muộn

Nỗi đau của người hiếm muộn

Tôi cưới năm 24 tuổi, có một công việc ổn định trong một bệnh viện tuyến tỉnh, hai vợ chồng có một miếng đất nho nhỏ tại quê chồng, gia đình nội ngoại cũng gần nhau, luôn yêu thương đùm bọc. Vậy …